Tag Archives: rośliny

Jak stworzyć ogród?

Zanim zacznie się tworzyć ogród najważniejsze jest stworzenie zarówno wstępnego planu, który pozwala na właściwe podzielenie posiadanej przestrzeni użytkowej, która może być przeznaczona pod stworzenie ogrodu, co pozwala na wydzielenie odpowiednie wielkości przestrzeni użytkowej pod poszczególne rodzaje stref, które muszą się znaleźć w każdym ogrodzie. Następnym etapem jest wykonanie planów szczegółowych, które pozwalają na dopasowanie